"רחובות הם כמו קמטים וחריצים בפני איש, המספרים את חייו.
שמות רחובות אינם רק ציוני דרך במפת העיר, הם גם כרטיס הביקור שלה, מכריזים על ימיה הראשונים, על אישיה ועל אגדותיה”.

(שלמה שבא, עיר קמה)

הלל צייטלין

רבי יהודה הנשיא

הגאון מווילנה- הגר"א

אגריפס הראשון

 הלח"י

יוסף ויתקין

ז. י. אנכי

משה סנה

רבי יוחנן

שמעון דובנוב

ליאון רייך

מרדכי בן הלל הכהן

יהושע התלמי

יצחק יעקב ריינס

יהודה פישמן מימון

לדף הבא...

גוש חלב
יוחנן מגוש חלב