צויר בשנת 1953
דיוקן עצמי
דיוקן עצמי
כרטיס ברכה שצייר לאחותו רינה
כרטיס ברכה שצייר לאחותו יפה
סירה בנילוס
תמונה שצוירה על ידי שמואל בגיל 15-16
תמונה שצוירה על ידי שמואל בגיל 15-16