1936-1856 מרדכי בן הלל הכהן

לעיון נוסף:
סרט שהכינו בני המשפחה לכבוד יום השנה ה-150 להולדתו של מרדכי בן הלל הכהן, ומאה שנים לעלייתו ארצה