"רחובות הם כמו קמטים וחריצים בפני איש, המספרים את חייו.
שמות רחובות אינם רק ציוני דרך במפת העיר, הם גם כרטיס הביקור שלה, מכריזים על ימיה הראשונים, על אישיה ועל אגדותיה”.

(שלמה שבא, עיר קמה)


1936-1856

ביבליוגרפיה:
 

לעיון נוסף:
סרט שהכינו בני המשפחה לכבוד יום השנה ה-150 להולדתו של מרדכי בן הלל הכהן, ומאה שנים לעלייתו ארצה:

מרדכי בן הלל הכהן