"רחובות הם כמו קמטים וחריצים בפני איש, המספרים את חייו.
שמות רחובות אינם רק ציוני דרך במפת העיר, הם גם כרטיס - הביקור שלה, מכריזים על ימיה הראשונים, על אישיה ועל אגדותיה”.
 (שלמה שבא, עיר קמה)


1936-1856

ביבליוגרפיה:
 

לעיון נוסף:
סרט שהכינו בני המשפחה לכבוד יום השנה ה-150 להולדתו של מרדכי בן הלל הכהן, ומאה שנים לעלייתו ארצה:

מרדכי בן הלל הכהן