"רחובות הם כמו קמטים וחריצים בפני איש, המספרים את חייו.
שמות רחובות אינם רק ציוני דרך במפת העיר, הם גם כרטיס הביקור שלה, מכריזים על ימיה הראשונים, על אישיה ועל אגדותיה”.

(שלמה שבא, עיר קמה)

ד"ר יעקב חרותי מספר על מחתרת הלח"י - פרק ראשון

ד"ר יעקב חרותי מספר על מחתרת הלח"י - פרק ראשון

מחתרת הלח"י