"רחובות הם כמו קמטים וחריצים בפני איש, המספרים את חייו.
שמות רחובות אינם רק ציוני דרך במפת העיר, הם גם כרטיס - הביקור שלה, מכריזים על ימיה הראשונים, על אישיה ועל אגדותיה”.
 (שלמה שבא, עיר קמה)

ד"ר יעקב חרותי מספר על מחתרת הלח"י - פרק ראשון

ד"ר יעקב חרותי מספר על מחתרת הלח"י - פרק ראשון

מחתרת הלח"י